logocart

Външен приемо-предавател AirSLC-100L/NEMA DALI

Код на продукта: air-slc-100-nb-nema-dali

Описание

 • Външният приемо-предавател в стандартизирана версия е предназначен главно за наблюдение и управление на публични осветления в градове, по-големи области и т.н..
 • Използването на устройството допринася за премахването на финансовите загуби.
 • Приемо-предавателят разполага с вградени температурен и светлинен сензор.
 • Комуникацията е осигурена от мрежата LoRa.
 • Състоянието на наблюдаваните устройства се изпраща към:
 • Приложение на смарт телефон, което известява потребителя.
 • ELKO Cloud – дава общ преглед и история на всяко устройство.

Техническа характеристика

 • Захранване: 12 – 24 V DC.
 • Обхват на температурния сензор: -30 до 70 0C.
 • Работна честота: 868.5 MHz.
 • Обхват в открито пространство: 100 м.

Количка Количка

виж количката