logocart

Външен приемо-предавател AirSLC-100L PLUG EU

Код на продукта: 3537_deleted
Този продукт ще е наличен през второто тримесечие на 2018 год.

Описание

 • Външният приемо-предавател в стандартизирана версия е предназначен главно за наблюдение и управление на публични осветления в градове, по-големи области и т.н..
 • Използването на устройството допринася за премахването на финансовите загуби.
 • Приемо-предавателят разполага с вградени температурен и светлинен сензор.
 • Комуникацията е осигурена от мрежата LoRa.
 • Състоянието на наблюдаваните устройства се изпраща към:
  • Приложение на смарт телефон, което известява потребителя.
  • ELKO Cloud – дава общ преглед и история на всяко устройство.

Техническа характеристика

 • Приложение на смарт телефон, което известява потребителя.
 • ELKO Cloud – дава общ преглед и история на всяко устройство.

Количка Количка

виж количката