logocart

Термо вход 6 канала TI3-60M

Код на продукта: 3289
За свързване на температурните датчици TC, TZ, Ni1000, Pt1000 или Pt100

Описание

  • TC / TZ — двупроводникови връзки
  • Ni1000, Pt1000, Pt100 — 2-проводникови и 3-жични.

Устройството TI3-60M е проектирано да свързва до шест външни датчика за температура.

Техническа характеристика

  • Ако захранващото напрежение е свързано (уредът се захранва чрез шината BUS), но няма комуникация с главния, модул светодиодът RUN свети непрекъснато.
  • Ако захранващото напрежение е свързано и уредът комуникира със стандартен BUS, светодиодът RUN мига.
  • Състоянието на отделните температурни входове е обозначено със съответния червен светодиод на предния панел — надхвърлящ обхвата или прекъсването на датчика.
  • TI3-60M в 3 модула е предназначен за монтаж на разпределителни табла на DIN шина EN60715.

Диапазонът на модулите TI3 поддържа връзката на следните температурни датчици:

Количка Количка

виж количката