logocart

Термо вход 4 канала TI3-40B

Код на продукта: 3269
За свързване на температурните датчици TC, TZ, Ni1000, Pt1000 или Pt100

Описание

  • TC / TZ — двупроводникови връзки
  • Ni1000, Pt1000, Pt100 — 2-проводникови и 3-жични.

Тези модули са предназначени за свързване на един (TI3-10B) до четири (TI3-40B) външни температурни датчика.

Техническа характеристика

  • Ако захранващото напрежение е свързано (устройствата се захранват чрез шината BUS), но няма комуникация с главния модул, светодиодът RUN свети непрекъснато.
  • Ако захранващото напрежение е свързано и уредът комуникира със стандартен BUS, светодиодният индикатор RUN мига.
  • TI3-10B-40B в TI3 вариант Б е предназначен за монтаж в инсталационна кутия.

Диапазонът на модулите TI3 поддържа връзката на следните температурни датчици:

Количка Количка

виж количката
// google analytics window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129800804-2');