logocart

Мониторинг реле - VRSC1-28 /277

Код на продукта: 4227 EN_deleted
Синхронизиращо-проверяващо мониторинг реле

18672лв. (-10% )

16805лв.

наличен

Описание

 • Това устройство сравнява напрежението, честотата и фазата на два консуматора и управлява реле според синхрона на консуматорите.
 • Аларменият изход на релето може да се използва за алармени или контролни цели.
 • Устройството също така осигурява функция за мъртва шина — ако захранването на шината е неуспешно, релето работи и изходът може да се използва за включване на авариен генератор.
 • Светодиодите показват състоянието на захранването, релето и състоянието на мъртвата шина.
 • Контролите на предния панел установяват точките на изключване, при които работят релетата и светодиодите:
 • Степен на синхронизация Ux (% волта).
 • Номинално напрежение (Un).
 • Функцията „Мътрва шина / (Dead Bus)“ е включена/изключена.

 

Техническа характеристика

 • Честотен диапазон: 45-65 Hz.
 • Номинален VG диапазон - 220 - 277 V
 • Релейни контакти: 2x с превключване, без напрежение.
 • Размери: 90 х 105 х 64 мм.
 • Ниво на защита: IP40 (преден панел), IP20 (терминали)

Количка Количка

виж количката