logocart

Многофункционално реле за наблюдение на напрежението в 3P с LCD дисплей HRN-100

Код на продукта: 7122
Многофункционално и в много отношения универсално реле за наблюдение, което защитава устройствата, свързани към трифазна мрежа.

Описание

 • Трижична или четирижична връзка (със или без нула).
 • По избор наблюдава високо и ниско напрежение и честота в трифазни вериги.
 • Позволява наблюдение на повреда, последователност и фазова асиметрия, вкл. неутрална повреда (само за четирижична връзка).
 • Позволява измерване и мониторинг на честота.
 • Продуктът се захранва от наблюдаваното напрежение.
 • И двата изходни контакта могат да бъдат настроени поотделно.
 • Измерва RMS стойността на True RMS.
 • По избор - настройка на забавяне на реакцията на изходния контакт и състояние на измерена грешка, вкл. възможност за забавена реакция на изходния контакт след свързване на захранването.
 • Възможност за ръчно или автоматично (настройка по подразбиране) преход от състояние на грешка (памет).
 • По избор - затваряне или отваряне на изходния контакт при измерване на състояние на грешка (Fail Safe / Non Fail Safe).
 • Защита с парола срещу неоторизирани промени в настройките.
 • Дигитален дисплей с подсветка с възможност за наблюдение на текущото състояние на мрежата вкл. възможни откази.
 • Последните пет състояния на грешка се съхраняват в архивирана история, която е възможно да се види.
 • Запечатващ се прозрачен капак за дисплей и контроли.

Техническа характеристика

 • Захранващо и контролирано напрежение: ULL = 3 ~ 155-500 V; ULN = 3 ~ 90-288 V (45-65 Hz)
 • Регулируемо ниво на хистерезис на напрежение и честота: 3 - 20 VAC (OV,UV, HC, LC) 0,5 - 2 Hz (OF, UF)
 • Товар: макс. 5 VA
 • Изходен контакт: 2x превключващ, 5A (AgSnO2)
 • Индикация на изхода: на дисплея, икони R1 и R2
 • Монтаж: DIN шина EN 60715
 • Степен на защита: IP20 на капака и клемите / IP40 от предния панел
 • Размери: 90 х 36 х 66,5 мм
 • Тегло: 132 г

Количка Количка

виж количката
// google analytics window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129800804-2');