logocart

Ландал Марина Липно се управлява от iNELS

Една от най-новите реализации на компанията ELKO EP със своята интелигентна система iNELS гарантирано ще ви развълнува. Този път тя дори не е от Близкия изток, Америка или Африка, а директно от Чешката република.

  Известно е, че Липно е голям язовир на река Вълтава. Той е най-големият язовир на територията на Чешката република и благодарение на това го наричаме и Чешко море. Дестинацията е популярен туристически обект не само за чешките граждани, но е често посещавана и от туристи от Австрия, Германия и Холандия. Това е свързано с търсенето на висококачествени и модерни места за настаняване, предлагани от курорта Landa Marina Lipno. Точно тук ELKO EP инсталира интелигентната безжична електрическа инсталация iNELS, която осигурява лесно управление на обекта.

Изпълнението се осъществи в периода 11/2022 - 03/2023 г.

Използвани елементи:

  • Превключващ елемент с външен температурен датчик RFSTI-11B, 285 бр.
  • Системен температурен регулатор RFTC-10/G, 285 бр.
  • Интелигентна радиочестотна кутия eLAN-RF-103, 40 бр.

   В началото на този проект управителят на курорта Ландал, Марина Липно, поиска внедряването на система, която да позволи регулиране на температурата в апартаментите на курорта без необходимост от физическа намеса от страна на техническата поддръжка. Друго изискване беше възможността за свързване на системата за регулиране на температурата със системата за резервации. Системата за резервации ще изпраща информация за температурния контрол относно заетостта на отделните апартаменти. Въз основа на тази информация температурата в апартамента ще се увеличава или намалява. Целта на тази система е да се намалят разходите за енергия, които са едно от най-важните разходни пера на курорта.

  Когато решавате коя система да използвате, решението iNELS RF печели.  Основната причина за победата е способността на системата да функционира в съществуващата компютърна мрежа, без да се налагат промени и големи инвестиции в съществуващата компютърна мрежа. iNELS RF предлага и прост интерфейс за интеграция със съществуващата резервационна система.

  Този проект беше реализиран директно от iNELS CZ на два етапа. Първият етап се осъществи в сътрудничество с JH Technik s.r.o., която осигури монтирането на приемниците в газовите котли. Този етап се осъществи като част от есенната реконструкция на района. Вторият етап се проведе в началото на 2023 г. Този етап беше извършен от iNELS CZ в сътрудничество с техниците на инвеститора. Целият монтаж се извърши, докато курортът беше в пълна експлоатация.

Ландал Марина Липно се управлява от iNELS
Дата на публикуване: 20.05.2023

Количка Количка

виж количката
// google analytics window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129800804-2');