logocart

Безжичен контактен предавател (4 входа) - RFIM-40B

Код на продукта: 4174 EN
Този предавател прави Вашия бутон/превключвател безжичен.

9881лв.

наличен

Описание

  • Може да се използва и при предаване на информация при превключващи устройства (детектори, бутони, различни техники, логически изходи).

2 типа предаватели:
RFIM-20B - превръща 2 подвижни входа в превключващ бутон, импулсов, а също така и в стандартен затворен контакт (ключ).
RFIM-40B – превръща 4 подвижни входа, разработени за превключване на импулсни бутони.

Техническа характеристика

  • 4 входа осигуряват независим контрол към елементите.
  • След натискане на бутона се изпраща предварително настроена команда (ВКЛЮЧИ/ ИЗКЛЮЧИ, приглушаване, времетраене / удължаване/ отлагане).
  • Настройвате даден режим и само с едно touch-докосване, контролирате повече от един iNELS RF Control компонент.

Количка Количка

виж количката