MR-41 /230V AC - Реле с памет за осветление
MR-41 /230V AC - Реле с памет за осветление

45 53 лв.

MR-41/UNI - Реле с памет за осветление
MR-41/UNI - Реле с памет за осветление

56 57 лв.

MR-42 /230V AC - Реле с памет с постепенно включване на осветление
MR-42 /230V AC - Реле с памет с постепенно включване на осветление

58 91 лв.

MR-42 /UNI - Реле с памет с постепенно включване на осветление
MR-42 /UNI - Реле с памет с постепенно включване на осветление

71 35 лв.