logocart

Допълнителни релета и контактори

Контакторите за монтаж и помощните релета са предназначени да превключват повече мощност (товар), отколкото капацитета на превключващия компонент. Те се използват и за т.нар. умножаване на контактите, където е необходим повече от един контакт. Допълнителните релета имат тиха работа, LED сигнализация и контакти за превключване. Контакторите ELKO EP превключват токове до 63А.


Количка Количка

виж количката